Եվրոպական միության RoHS Cert

համառոտ ներածություն

RoHS-ը պարտադիր ստանդարտ է, որը սահմանված է Եվրոպական միության օրենսդրությամբ, և դրա ամբողջական անվանումն է Վտանգավոր նյութերի հրահանգը, որը սահմանափակում է որոշ վտանգավոր նյութերի օգտագործումը էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքավորումներում: Ստանդարտը պաշտոնապես ներդրվել է 2006 թվականի հուլիսի 1-ից: Այն հիմնականում օգտագործվում է կարգավորել էլեկտրական և էլեկտրոնային արտադրանքի նյութերի և գործընթացների ստանդարտները, որպեսզի այն ավելի նպաստավոր լինի մարդու առողջության և շրջակա միջավայրի պաշտպանության համար: Ստանդարտի նպատակն է էլեկտրական և էլեկտրոնային արտադրանքներից վերացնել կապարը, սնդիկը, կադմիումը, վեցավալենտ քրոմը, պոլիբրոմացված բիֆենիլները և պոլիբրոմացված դիֆենիլ եթերները:

core_icons8